Deprecated: Function split() is deprecated in /home/garantstroy/www/www/system/classes/_system.php on line 68
ISO 9001:2015 | Гарантстрой

Гaрантстрой

Гарантстрoй
ISO 9001:2015

ГарантстрoйРъководството на “Гарантстрой” разработи и внедри система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015. Системата за управление определя такова управление, с което се гарантира на клиентите едно постоянно качество на предлагания продукт/услуга, независимо от количеството и срока за изпълнение, както и съответствие с приложимите нормативни изисквания. Системата за управление стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворението на клиента.

Контакти
ГАРАНТСТРОЙ:

Тел.: +359 (2) 958 12 37
Факс: +359 (2) 859 11 92
office@garantstroybg.com