Deprecated: Function split() is deprecated in /home/garantstroy/www/www/system/classes/_system.php on line 68
BS OHSAS 18001:2007 | Гарантстрой

Гaрантстрой

Гарантстрoй
BS OHSAS 18001:2007

Гарантстрoй

Много важна част от нашата стратегия е внедряване и управлението на OHSAS 18001 (система за управление на здравословни и безопасни условия на труд). OHSAS помага на бизнеса в много направления: за намаляване на риска за служителите, за подобряване на съществуващата система за безопасни условия на труд, за демонстриране на съответствие и др. Нашата цел е да се усъвършенстваме в контрола и подобряване на безопасните и здравословни условия на труд. Със сертификацията по OHSAS 18001 демонстрираме ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.По този начин ние в “Гарантстрой” не само управляваме, но и минимизираме рисковете за трудовото здраве на своите служители.

Контакти
ГАРАНТСТРОЙ:

Тел.: +359 (2) 958 12 37
Факс: +359 (2) 859 11 92
office@garantstroybg.com