Deprecated: Function split() is deprecated in /home/garantstroy/www/www/system/classes/_system.php on line 68
Нашата история | Гарантстрой

Гaрантстрой

Гарантстрoй
Нашата история

Дейността ни започва през 1991г, като през годините Фирмата изпълнява строителни и ремонтни работи на десетки обекти:

  • Възстановяване на улични настилки след авариен ремонт на топлопреносната  и водопроводната мрежа;
  • Ремонт на столични улици и четвъртокласна пътна мрежа, пътни работи и ремонти в гробищни паркове;
  • Отстраняване на аварии и поддръжка на части от  водопроводни  мрежи;
  • Газификация на част от кв. “Горна Баня”;
  • Реконструкция, включително изграждане на водопровод, ремонт на канализацията и електрокабели, на ул. “Варна” (гр. Банкя), ул. “Цветница”, ул.  “107” (жк Люлин), ул. “Д-р Любен Русев”;
  • Реконструкция  на кръстовище “Искърско шосе”/ул.”Туше Делииванов”
  • Участие в изграждането на нова Землянска топломагистрала;
  • Изграждане вертикални планировки включително с водопроводи, канали и топлопроводи на обекти на фирми “Юнивърсъл” ООД, “Валентин Церовски” ООД, “Юнг” ООД, “Хлебни изделия - Ботунец” АД и др.

“ГАРАНТСТРОЙ” работи с различни клиенти - общини и експлоатационни дружества, частни лица, малки и средни фирми до крупни строителни корпорации. Между Възложителите на фирмата са Столична община,   “Топлофикация София” АД, “Софинвест” ЕООД, “Овергаз Инженеринг” АД, “Райкомерс Конструкшън” АД, “Юнг” ООД, “Юнивърсъл” ООД, ВК ХЕМУС ООД, “София БТ” АД, “ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД, “ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” АД, “Енергоремонт холдинг” АД и много други.

Контакти
ГАРАНТСТРОЙ:

Тел.: +359 (2) 958 12 37
Факс: +359 (2) 859 11 92
office@garantstroybg.com