Deprecated: Function split() is deprecated in /home/garantstroy/www/www/system/classes/_system.php on line 68
Нашият екип | Гарантстрой

Гaрантстрой

Гарантстрoй
Нашият екип

ГарантстрoйНие в Гарантстрой вярваме, че човешките ресурси са основен капитал и решаващ фактор в нашата стратегия за фирмено развитие.

За Гарантстрой работят утвърдени професионалисти със специфични знания, умения и опит  в  областта  на инфраструктурното строителството, които ръководят различни спектри от фирмените дейности.

Основната част от екипа на “ГАРАНТСТРОЙ” се развиват като професионалисти още от създаването му, но компанията инвестира и в наемането на млади специалисти, които имат желание да се учат. Защото вярваме, че балансът между младите и креативни хора и между тези, които са изминали част от своя професионален път е стъпка към успешното развитие.

Политиката на компанията е насочена към насърчаване и изграждане на:

  • екипност и мотивация за постигане на фирмените цели
  • постоянно усъвършенстване  за постигане на  конкурентноспособност
  • увеличаване на специфичните умения на персонала чрез непрекъснато обучение и развитие на професоналната квалификация и образование.
  • позитивна нагласа, професионализъм и отговорност  на всички нива за постигане на оптимален резултат
  • създаване на здравословни и безопасни условия на труд за да се отстранят или намалят до минимум рисковете за персонала  и за другите заинтересовани страни.

 

Контакти
ГАРАНТСТРОЙ:

Тел.: +359 (2) 958 12 37
Факс: +359 (2) 859 11 92
office@garantstroybg.com