Deprecated: Function split() is deprecated in /home/garantstroy/www/www/system/classes/_system.php on line 68
Оборудване | Гарантстрой

Гaрантстрой

Гарантстрoй
Оборудване

“ГАРАНТСТРОЙ” разполага с необходимия автотранспорт, специализирана строителна механизация и техническо оборудване за ресурсно обезпечаване на строителната си и производствена дейност.

Обявяването на технологичния парк с машини и съоръжения по-ново поколение и от по-висок клас е последователна, дългосрочна фирмена политика, целяща покриването на все по-високите изисквания за качество, производителност и ефективност.

Техническото оборудване на фирмата включва:

  • Механизация за земни работи-багери, челни товарачи, автогрейдери и валяци
  • Оборудване за асфалтопроизводство
  • Машинен парк за асфалтови работи-асфалторазстилачи, автогудронатори, фрези за асфалт и валяци
  • Автотранспорт-самосвали, седлови влекачи, ремаркета и полуремаркета, автоцистерни, автоработилници, микробуси, товарни автомобили и леки автомобили
  • Специализирано оборудване-машини за хоризонтално сондиране, машини за заваряване на ПЕВП тръби, генератори и други

 

"ГАРАНТСТРОЙ” се стреми да внедри и използва съвременни технологии в производствените процеси.

Контакти
ГАРАНТСТРОЙ:

Тел.: +359 (2) 958 12 37
Факс: +359 (2) 859 11 92
office@garantstroybg.com