Deprecated: Function split() is deprecated in /home/garantstroy/www/www/system/classes/_system.php on line 68
Технологии | Гарантстрой

Гaрантстрой

Гарантстрoй
Технологии

Безизкопна технология за полагане на тръбопроводи

Гарантстрoй

Разполагаме с дългогодишен опит в тази област. Технологията е подходяща за строителство в градска среда. Нейните предимства са:

  • Без прекъсване на автомобилния трафик;
  • Без разрушаване на наземната инфраструктура;
  • Без излишни производствени разходи.

С метода за хоризонтално управляемо сондиране позволява монтаж на тръбопроводи до 200 метра дължина. Изключително подходящ е за натоварени градски условия, при пресичане на реки и ж.п линии. Ползва се при изграждане на всички видове тръбопроводи – напорни и гравитачни водопроводи, канали, газопроводи, тръби за предпазване на теливизионни и телефонни кабели, кабели за високо, средно и ниско напрежение, както и оптични кабели.
Хоринзонтално управляемо сондиране се осъществява в следната последователност:

  1. Изкопаване на стартова и крайни шахти. При по-дълъг сондаж или при наличието на сградни отклонения се правят и междинни шахти.
  2. Пилотен сондаж
  3. Изчистване и проширяване на пилотния сондаж
  4. Издърпване и монтаж на тръбата

Диаметърът на пилотния сондаж е равен на диаметъра на пробивната на глава. Целта му е да се направи точен сондаж тунел, чрез който прецизно да се следва планираният път на сондажа. През втората фаза той се проширява до нужния диаметър, така че да може да се издърпа през него , като се използва специална проширяваща глава. В крайната шахта пробивната глава се маха и на нейно място се монтира проширител, който се издърпва обратно до стартовата шахта. В зависимост от диаметъра на тръбата може да се напряват няколко последователно сондажа за проширяване, всеки следващ с по-голям диаметър от предишния. След достигане на желания диаметър на проширителя се монтара анкер, за който се закача търбата. Чрез сондажната машина, тя се изтегля в направения тунели се присвърза към съществуващите тръбопроводи.

Хоризонтално неуправялемо сондиране

Гарантстрoй

Метод за изместване на почвата:

Подходящ е за безизкопно преминаване на натоварени пътища, ж.п. линии, инсталирани тръбопроводи, подготовка на опори, преминаване под препядствия
Единствено се изисква изкопаване на стартова и приемна шахта. Преди започване пробиванта глава се поставят в стартовата шахта и се насочва в посока към която се стремим. След като с телескопно устройство се локализира целта и дълбочината.

Възможността за сондиране може да бъде като един сондаж за цялата дължина на трасето или като серия от по-къси сондажи. Ползва се неуправляема сондажна машина, която работи на принципа на пневматичния чук. Движението почвоизместващя чук се осъществява посредством бутало, задвижвано от сгъстен въздух. В сонадажа може да се инсталиратръба с диаметър до ф 315мм, като и различни видове кабели.

Уникалността на този метод е в КПД на използваната техника: при него са работни и двата хода на мневматични чук.  Успоредно с това методът има и допълнителни предимства:

  • Проектно зададено трасе е с гарантирана точност при реализацията;
  • Висока устойчивостна горнището на прокарвания сондаж;
  • Лекотата с която през отвора се издърпват пластични (РЕ, PVC и  PE-X) или метални (St) тръби с диаметър до 200 мм.

 

 

Контакти
ГАРАНТСТРОЙ:

Тел.: +359 (2) 958 12 37
Факс: +359 (2) 859 11 92
office@garantstroybg.com