Deprecated: Function split() is deprecated in /home/garantstroy/www/www/system/classes/_system.php on line 68
Работа при нас | Гарантстрой

Гaрантстрой

Гарантстрoй
Работа при нас

Човешките ресурси включва различни дейности:

  • Подбор на персонала;
  • Администриране на персонала;
  • Обучение и развитие;
  • Възнаграждение и мотивация;
  • Вътрешна комуникация.

Ние имаме нужда от служители, които да са индентифицират с фирмените ценности и цели  на фирмата.  За тях осигуряваме постоянно обучение с оглед и на планираните цели и нормативното законодателство.
Дейностите по обучение на персонала се осъществяват на планова основа.
За целта ежегодно се планира провеждането на обучение на:

  • Новопостъпили работници и служители;
  • За поддържане квалификацията;
  • За специализирано обучение на подконтролни професии;
Контакти
ГАРАНТСТРОЙ:

Тел.: +359 (2) 958 12 37
Факс: +359 (2) 859 11 92
office@garantstroybg.com